Oreo + Strawberry

Oreo cupcakes + fresh strawberry
S16

Thanks to Nurul.